Květa Ciznerová.
K Brusce 4
160 00 Praha 6,Czech Republic
tel-fax: +420 233323592, 724 2196 02 ,  e-mail: tcizner@seznam.cz

 


Home

O mě

E-mail


Jak rozeznáme dobrý zpěv od špatného

 

U nás je pojem dobrý a špatný zpěv v současné době bohužel poněkud pokroucen. Protože se tento problém táhne již dlouhou dobu, nemá většina publika (u nás) vypěstovaný dobrý vkus a dobrou rozlišovací schopnost. Často je špatný zpěvák považován za „většího umělce“, protože se u svého pěveckého projevu všelijakým způsobem „trápí“, se zpívanou skladbou doslova „bojuje“ a všelijak si pomáhá, což se pochopitelně odráží i na vizuální  stránce jeho výkonu. Pak se stává, že i poměrně jednoduchá skladba je provázena takovým gejzírem grimas a naběhnutých žil na krku, že diváci mají pocit opravdu „odvedené“ práce. Naproti tomu dobře zpívající zpěvák působí dojmem, že žádný větší výkon nepodává (jde však o mylnou představu – obličej a krk jsou volné, naproti tomu bránice a další patřičné svaly jedou na plné obrátky), a vlastně si „jen tak zpívá“. Většina našeho publika není schopna ocenit ani práci s dynamikou. Větší úctě se bohužel těší zpěváci, kteří představení odforzírují (odeřvou) od  začátku do konce, než ti, kteří práci s hlasem a dynamikou dokonale ovládají.

Útěchou dobrým zpěvákům může být to, že v zahraničí (zejména v západní Evropě)  je situace jiná, a že většina zpěváků se špatnou technikou o svůj hlas poměrně brzy přijde,nebo s ním má alespoň po celou dobu své kariéry problémy. Vzhledem k tomu, že jsme se stali součástí Evropské unie, je velká neděje, že se vkus publika a mnoha lidí z oboru časem zlepší i u nás.

 

Nyní se pokusím popsat alespoň základní znaky špatného zpěvu.

 

 1. Dyšný tón
 2. Nejistý tón (tzv. „na vodě“)
 3. Tlačený tón (tzv. zpívání krkem)
 4. Hrdelní tón (knedlík)
 5. Hypernazalita (tón v nose)
 6. Forze (tzv. řvaní –  zpěváku který je zvyklý forzírovat se v nižší dynamice hlas již zpravidla neozývá)
 7. Malá nosnost hlasu (hlas není slyšet do větší vzdálenosti)
 8. Ztížený začátek hlasový (zpěvák musí vyvinout větší úsilí k tomu, aby se tón vůbec ozval)
 9. Tremolo (u nás je tento pojem často zaměňován s vibrátem)
 10. Malý rozsah hlasu
 11. Krátký dech (zpěvák musí nadechovat po velmi krátkých úsecích)
 12. Špatná intonace
 13. Rejstříková nevyváženost
 14. Neschopnost zpívat legato
 15. Neschopnost větších dynamických změn
 16. Nesrozumitelnost zpívaného slova
 17. Špatně posazený hovorový hlas ( způsob mluvení je velmi důležitý pro pěveckou techniku. Jsou známi zpěváci, jejichž pěvecké potíže jsou způsobeny špatným mluvním hlasem).

 

Negací  těchto bodů zákonitě dospějeme k základním znakům zpěvu dobrého.

 

back next

 

 _______________________________________